Greverud sykehjem

Greverud sykehjem

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL
(i samarbeid med K.C. Andersen, Andersen & Flåte AS)

 

Utarbeidelse av planløsninger og helhetsplan for  pasientrom, omsorgsboliger, kantine, aktivitetssenter, dagsenter, resepsjon og kapell.

Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:   GREVERUD SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER, OPPEGÅRD KOMMUNE
FERDIGSTILT:           2004
STØRRELSE:            20.000 M2

graverud1.jpg
greverud3.jpg