Kontakt

Kontakt

 

Anne R. Flåte AS Interiørarkitekter MNIL er eiet og drevet av Anne Ruth Flåte. Selskapet ble etablert i 1998 under navnet Andersen & Flåte AS. 1. oktober 2013 endret selskapet navn til Anne R. Flåte AS.

Firmaets kjernevirksomhet er utforming av næringsbygg, kulturbygg og skoler. Gjennom 25 år har vi opparbeidet bred erfaring på disse områdene.

Selskapet har som formål å arbeide for god innredningsarkitektur og design.

Vi har høyt fokus på kvalitet og kostnader. Vi definerer budsjett og framdrift i samarbeid med oppdragsgiver, og forplikter oss til dette.

Vårt mål er å avslutte et prosjekt hvor både kunden og vi er fornøyde.

 

A N N E   R.   F L Å T E   A S 

I N T E R I Ø R A R K I T E K T E R   M N I L

 
arfint-logo.png
 

ROSENBORGGATA 19A
0356 OSLO

TLF: 90 17 40 50
EPOST: ARF@ARFINT.NO
ORGNR: 980 425 258