ASKER TEK, KONTORBYGG I ASKER

ASKER TEK, KONTORBYGG I ASKER

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer tilpasset de ulike leietakerne.
Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

OPPDRAGSGIVER: FERD AS
FERDIGSTILT: 2018
STØRRELSE: 20.000 M2
INVENTARLEVERANSE: 15 MNOK

AskerTek2.jpeg
AskerTek3.jpeg
AskerTek4.jpeg
AskerTek5.jpeg
AskerTek6.jpeg
AskerTek7.jpeg
AskerTek8.jpeg
AskerTek9.jpeg
AskerTek10.jpeg
AskerTek11.jpeg
AskerTek12.jpeg
GOODTECH AS, NYTT HOVEDKONTOR PÅ HELSFYR I OSLO

GOODTECH AS, NYTT HOVEDKONTOR PÅ HELSFYR I OSLO

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

Prosjektet er gjennomført som 100 % teambaserte løsninger. Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner. Helhetsplan, design av profilering og utsmykking. Oppfølging til ferdig resultat.

OPPDRAGSGIVER: GOODTECH AS
FERDIGSTILT: 2017
STØRRELSE: 1500 M2
INVENTARLEVERANSE: 2 MNOK

Goodtech04-kopi.jpg
Goodtech06-kopi.jpg
Goodtech07-kopi.jpg
Goodtech09-kopi.jpg
3M Norge AS

3M Norge AS

PROSJEKTANSVARLIG  OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte  int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer. Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner, kursavdeling. Profilering og utsmykking i hht 3M designmanual.

 

OPPDRAGSGIVER:         3M NORGE AS
FERDIGSTILT:                 2017
STØRRELSE:                   3.500 M2
INVENTARLEVERANSE: KR. 4.0 MILL

3MLillestrõm_010_web-kopi.jpg
3MLillestrõm_012_web-kopi.jpg
3MLillestrõm_018_web-kopi.jpg
3MLillestrõm_023_web-kopi.jpg
3MLillestrõm_028_web-kopi.jpg
City Finansiering

City Finansiering

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført med  100 % cellekontorer. Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møterom og sosiale soner. Profilering og utsmykking

 

OPPDRAGSGIVER:            CITY FINANSIERING AS
FERDIGSTILT:                     2017
STØRRELSE:                       1.000 M2
INVENTARLEVERANSE:     KR. 2.0 MILL

009stue_web-kopi.jpg
024kontor_web-kopi.jpg
025kontor_web-kopi.jpg
Allerhuset - Aller Media hovedkontor, Oslo

Allerhuset - Aller Media hovedkontor, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført som 100 % teambaserte løsninger. Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner. Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking. Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:         ALLER MEDIA 
FERDIGSTILT:                  2015
STØRRELSE:                   11.000 M2
INVENTARLEVERANSE:  KR. 14. MILL

 

allerhuset5.jpg
allerhuset4.jpg
allerhuset3.jpg
allerhuset2.jpg
aller6.jpeg
aller7.jpeg
aller8.jpeg
aller9.jpeg
aller10.jpeg
aller11.jpeg
aller13.jpg
Aibelbygget, Bergen

Aibelbygget, Bergen

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer.  Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:            AIBEL AS
FERDIGSTILT:                     2015
STØRRELSE:                      20.000 M2
INVENTARLEVERANSE:     KR. 15.MILL

_IMG3673.jpg
_IMG3679.jpg
_IMG3749.jpg
_IMG3912.jpg
Holtet 45, Oslo

Holtet 45, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for møteavdeling og kantine, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:          CITY FINANSIERING
FERDIGSTILT:                   2014
STØRRELSE:                    1.000 M2
INVENTARLEVERANSE:  KR. 1. MILL

holtet2.jpg
holtet3.jpg
holtet4.jpg
Moss Maritime, Oslo

Moss Maritime, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL/ Hedda Thomassen

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer.
Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:            MOSS MARITIME AS
FERDIGSTILT:                     2014
STØRRELSE:                      3.000 M2
INVENTARLEVERANSE:     KR.3,5 .MILL

Vollsveien17-2_web.jpg
Vollsveien17-3_web.jpg
Vollsveien17-4_web.jpg
Vollsveien17-5_web.jpg
Vollsveien17-6_web.jpg
Vollsveien17-7_web.jpg
Vollsveien17-8_web.jpg
Vollsveien17-9_web.jpg
Vollsveien17-10_web.jpg
ISS Norge, Oslo

ISS Norge, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført som 100 % teambaserte løsninger. Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner. Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking. Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:          ISS NORGE
FERDIGSTILT:                  2012
STØRRELSE:                    6.000 M2
INVENTARLEVERANSE:  KR. 6,5. MILL

issnorge3.jpg
issnorge2.jpg
ISS Oslo 02.jpg
ISS Oslo 04.jpg
ISS Oslo 14.jpg
ISS Oslo 21.jpg
Umoe Restaurants, Lysaker

Umoe Restaurants, Lysaker

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Umoe Restaurants er hovedkontoret for 7 restaurantkjeder.
Prosjektet er gjennomført  i hht. ABW konseptet.
Veldhoen + Company Sweden AB v/Jonas Hurtig Grabe bisto tidlig i prosessen som rådgiver.
Utarbeidelse av planløsninger, sonedelinger, helhetsplan for fast og løst inventar.
Design av profileringselementer. Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:        UMOE RESTAURANTS
FERDIGSTILT:                 2013
STØRRELSE:                   2.000 M2
INVENTARLEVERANSE:  KR. 3,0 MILL.

EGE_8002.jpg
EGE_8007.jpg
EGE_8017.jpg
EGE_8024.jpg
EGE_8031.jpg
EGE_8035.jpg
EGE_8040.jpg
EGE_8045.jpg
EGE_8046.jpg
EGE_8052.jpg
EGE_8057.jpg
EGE_8121.jpg
Metier, Oslo

Metier, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført  som 100 % teamløsning / free seating, med en underdekning på 30 %.
Kontorene er delt i teambaserte soner, stille soner, bibliotek, telefonbokser og møteavdeling.
Utarbeidelse av planløsninger, sonedelinger, helhetsplan for fast og løst inventar.
Design av profileringselementer. Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:  METIER
FERDIGSTILT:           2013
STØRRELSE:            2.000 M2
INVENTARLEVERANSE: KR. 3,5 MILL

Hoffsveien70C-2_web.jpg
Hoffsveien70C-3_web.jpg
Hoffsveien70C-4_web.jpg
Hoffsveien70C-5_web.jpg
Hoffsveien70C-6_web.jpg
Hoffsveien70C-7_web.jpg
Hoffsveien70C-8_web.jpg
Hoffsveien70C-9_web.jpg
Telecomputing, Asker

Telecomputing, Asker

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL/ Margrete Landrø

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer.
Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:  TELECOMPUTING
FERDIGSTILT:           2013
STØRRELSE:            5.000 M2

telecomputing2.jpg
Forskningsparken, Blindern, Oslo

Forskningsparken, Blindern, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL / Margrete Landrø int. ark

 

Utarbeidelse av planløsninger for  møteavdeling  og sosiale soner.
Helhetsplan og  design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:          FORSKNINGSPARKEN
FERDIGSTILT:                   2013
STØRRELSE:                    1.000 M2
INVENTARLEVERANSE:  KR. 1,0.MILL

forskningsparken2.jpg
forskningsparken3.jpg
forskningsparken4.jpg
Aibelbygget, Asker

Aibelbygget, Asker

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer.
Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:            AIBEL AS
FERDIGSTILT:                     2012
STØRRELSE:                      20.000 M2
INVENTARLEVERANSE:    KR. 20.MILL

aibelasker2.jpg
aibelasker3.jpg
aibelasker4.jpg
Aibel Asker 1.jpg
Aibel Asker 2.jpg
NVE, Oslo

NVE, Oslo

PROSJEKTANSVARLIG OG UTFØRENDE:
Anne Ruth Flåte int ark MNIL

 

Prosjektet er gjennomført med 80 % team / 20 % cellekontorer.
Utarbeidelse av planløsninger for kontorarealer, møteavdeling, sosiale soner.
Helhetsplan og konsept for hele bygget, design av profilering og utsmykking.
Oppfølging til ferdig resultat.

 

OPPDRAGSGIVER:  NVE / ENTRA
FERDIGSTILT:           2011
STØRRELSE:            10.000 M2

nve2.jpg